SLUŽBY

 • Projektové poradenstvo - statika podláh, riešenie
 • Obhliadka staveniska a konzultácie s našimi špecialistami
 • Premeranie parametrov podkladného betónu (vlhkosť, pevnosť)
 • Návrh najvhodnejšej technológie realizácie novej, alebo opravy starej poškodenej podlahy, berúc do úvahy estetické požiadavky zákazníka
 • Písomné spracovanie návrhu riešenia technológie podlahy a cenovej ponuky
 • Predaj epoxidových materiálov na podlahy
  predaj špeciálnych fólií a geotextílií
  predaj čistiacich prostriedkov na staré epoxidové podlahy
  predaj špeciálnych mált a tmelov pre kamenné dlažby